Kopš pandēmijas krīzes sākuma aktīvi uzsākts risināt jautājumu par attālinātā darba vienota regulējuma pieņemšanu. 2022.gada jūnijā Eiropas Savienībā sociālie partneri pieņēma programmu, kas ietver apņemšanos apspriest juridiski saistošu nolīgumu par attālināto darbu un tiesībām atslēgties no darba, kas jāievieš direktīvas veidā. Kādas izmaiņas gaidāmas attālinātā darba regulējumā?