2022. gada 1. augustā spēkā stājas grozījumi Darba likumā, kas paredz beidzamo gadu laikā  nozīmīgākās izmaiņas darba tiesisko attiecību regulējumā. Izskatām būtiskāko!

Tekstu lasa: Oskars Priede