Lasītājs vaicā: Atbilstoši Darba likumam darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, ja darbinieks darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus. Vai darbinieku var atlaist uzreiz pēc sešiem slimošanas mēnešiem? Vai tomēr šādā gadījumā jāsagaida Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas rezultāti un apstiprinājums? Kā darbiniekam jāpaziņo par šādu uzteikumu?

Tekstu lasa: Oskars Priede