Lasītājs vaicā: Valsts sociālās aprūpes centrā darbu nesen uzsākušai tiešajai darba vadītājai radies konflikts ar aprūpētāju, kura, kā uzskata vadītāja, nav pietiekami labi iztīrījusi izolatoru un medicīnas kabinetu telpas. Vadītāja par to sagatavoja pārkāpuma aktu, kurš aprūpētājai bija jāparaksta. Aprūpētāji ikdienā strādā saskaņā ar amata aprakstu un darba līgumu, kur norādīti amata pienākumi. Pienākumos neietilpst tīrības uzturēšana medicīnas personāla telpās. Vai darba devējam šādā gadījumā jāizdod rakstisks rīkojums par jauniem darba pienākumiem, iepazīstinot ar to darbinieku? Vai var sodīt par pienākumu, kas nav minēti amata aprakstā, neveikšanu? Varbūt tas ir papildu darbs?

Tekstu lasa: Oskars Priede