Lasītājs vaicā: Kā rīkoties, ja darbinieks, kura darba pienākumu veikšanai normatīvajos aktos ir noteikta obligāta vakcinācija, atsakās to veikt? Skaidrs, ka pielaist pie darba viņu nedrīkst. Darba likumā noteiks, ka darbinieku atsevišķos gadījumos drīkst atstādināt; cits variants - nosūtīt darbinieka izraisītā dīkstāvē, abos gadījumos neizmaksājot darba samaksu. Kā atšķiras dīkstāve un atstādināšana? Kuru no šiem variantiem un kādos gadījumos būtu pareizi piemērot?

Tekstu lasa: Oskars Priede