Lasītājs vaicā: Darbinieks pieņem lēmumu uzteikt darbu, taču uzteikumā nenorāda, ka vēlas pārtraukt darba attiecības pēc paša vēlēšanās konkrētā datumā atbilstoši Darba likumam, nostrādājot vienu mēnesi, bet gan, ka vēlas pārtraukt darba attiecības uz vienošanās pamata. Vai šo uzteikuma iesniegšanas datumu var uzskatīt par pirmo dienu, no kuras darba devējs rēķina viena mēneša termiņu, pēc kura darba attiecības pārtrauc, pamatojoties uz darbinieka uzteikumu, situācijā, kad nav panākta abpusēja vienošanās?

Tekstu lasa: Oskars Priede