Lasītājs vaicā: Uzņēmums nodrošina klientu apkalpošanu klātienē. Darba devējs periodiski vēlas veikt darbinieku pārbaudes ar alkometru. Vai darba devējam ir tiesības veikt šādu pārbaudi? Vai darba līgumā var iekļaut punktu par šādu pārbaužu veikšanu, nosakot arī to biežumu? Kā noformēt alkohola pārbaudes rezultātus un vai darba devējam ir jābrīdina darbinieks par veicamo pārbaudi?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa