Darba likumā noteikts, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie konkrētā darba devēja nodarbināts mazāk nekā piecus gadus. Kurā brīdī darbiniekam pienākas atlaišanas pabalsts? Piemēram, ja darbinieks pirms atlaišanas nostrādājis trīs mēnešus un divas nedēļas, vai ir jāmaksā atlaišanas pabalsts viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā? Vai arī jābūt nostrādātam kādam noteiktam periodam, piemēram, gadam?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa