Lasītājs vaicā: Darbā, kurā nav iespējams paredzēt darba grafiku, uz nepilnu darba laiku tiek pieņemts darbinieks. Saskaņā ar Darba likumu šādā situācijā darba līgumā būtu jānorāda:

  • ka darba grafiks ir mainīgs;
  • nolīgtais darba laiks, kas ir garantētais apmaksātais darba laiks mēneša ietvaros;
  • kādā laikā darbiniekam ir pienākums veikt darbu;
  • minimālais paziņošanas laiks pirms darba uzsākšanas vai tā atsaukuma.

Vai šāda veida darba līgumā jānorāda arī šādi punkti:

  • darbs tiek organizēts maiņās (attiecīgi nav nepieciešams sastādīt maiņu grafiku vismaz mēnesi iepriekš un piemērot citus maiņu darbam noteiktos noteikumus);
  • garantētais apmaksātais darba laiks pēc būtības ir uzskatāms par nepilnā darba laiku;
  • ja attiecīgajā mēnesī ir pārsniegts normālais darba laiks, virsstundas tiks apmaksātas pēc vispārīgiem principiem?

Tekstu lasa: Oskars Priede