Lasītājs vaicā: Attālinātā darba veikšanai darba devējs ir iegādājies nepieciešamās mēbeles un citu aprīkojumu, lai darbiniekam, veicot darbu mājās, būtu atbilstoši iekārtota darba vieta. Pēc kāda laika darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas. Kā šādā situācijā rīkoties darba devējam – vai darbiniekam jāatlīdzina iegādātā attālinātās darba vietas aprīkojuma izmaksas?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa