Lai arī likumā paredzēts, ka darbiniekiem par pārkāpumiem var izteikt rājienu vai rakstveida pazīmi, praksē šo iespēju izmanto arvien retāk, taču tas joprojām ir risinājums smagāku pārkāpumu gadījumā, kad nepieciešams disciplinēt darbinieku.

Tekstu lasa: Oskars Priede