Veidojot darba samaksas sistēmu uzņēmumā, ir būtiski ievērot tiesību principus, jo tie ne tikai palīdz izveidot skaidras darba samaksas sistēmu, bet arī nodrošina, ka strīda gadījumā darba devējs varēs pierādīt, ka nav pārkāpts neviens princips, kas attiecināms uz darba samaksas sistēmas noteikšanu. Tikpat svarīgi saprast darba samaksas aprēķina un izmaksas kārtību.

Tekstu lasa: Oskars Priede