Eiropas Savienības institūcijas no 2021.gada strādā pie jaunas direktīvas izstrādes un saskaņošanas, lai ar darba samaksas pārredzamības un izpildes mehānismu palīdzību nostiprinātu principu par vienādu darba samaksu vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādi vērtīgu darbu.

Tekstu lasa: Oskars Priede