Lasītājs vaicā: Vai darba devējam ir tiesības mainīt darba grafiku pēc uzteikuma izsniegšanas darbiniekam? Ja ir – cik dienas iepriekš jāpaziņo par izmaiņām darba grafikā?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa