Beidzamā laikā aktuāls kļuvis jautājums, vai noteiktos apstākļos darbinieks ir tiesīgs atteikties informēt darba devēju par sertifikāta esamību, kā arī atteikties uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, piemēram, aizbildinoties ar personas datu aizsardzības interesēm?

Tekstu lasa: Oskars Priede