Lasītājs vaicā: uzņēmums un darbinieks vēlas vienoties, ka darbinieks strādā septiņas dienas pēc kārtas no pulksten 8 līdz 20 ar divu stundu pārtraukumu. Pēc tam darbiniekam ir septiņas brīvdienas. Vai iespējams likumīgi noteikt darbiniekam šādu darbu laiku, ja viņš to vēlas un darba devējs tam piekrīt?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa