Lasītājs vaicā: Uzņēmums darba sludinājumā norādījis atalgojumu no 1500 eiro, kā arī papildu bonusu – apdrošināšanas polisi pēc 3 nostrādātiem mēnešiem. Šobrīd uzņēmumā ir mainījušies apstākļi, pasūtījumu kļuvis ievērojami mazāk, līdz ar to uzņēmums vairs nevar piedāvāt sludinājumā norādīto. Vai uzņēmums, slēdzot līgumu, drīkst potenciālajam darbiniekam piedāvāt mazāku atalgojumu par sludinājumā minēto?