Lasītājs vaicā: Darbinieks guvis traumu ārpus darba – sporta nodarbības laikā. Vai darba devējs var atteikties maksāt slimības lapu, ja darba līgumā nav iekļauts punkts, ka ārpus darba laika nedrīkst nodarboties ar konkrētām aktivitātēm?