Lasītājs vaicā: Sabiedrībā ir pieņemts valdes lēmums par valdes locekļu savstarpējo pilnvarojumu, nosakot kārtību, kādā valdes locekļi aizvieto viens otru un veic personas, kas atrodas atvaļinājumā, pienākumus. Valdes loceklis ir devies atvaļinājumā. Vai viņš atvaļinājuma laikā drīkst parakstīt līgumus, piedalīties valdes sēdēs un veikt citus pienākumus?