Lasītājs vaicā: Darbinieks izbeidz darba attiecības kalendārā mēneša pēdējā datumā, piemēram, 2024.gada 31.janvārī. Kāds periods jāņem vērā, aprēķinot vidējo izpeļņu? Vai mainās vidējās izpeļņas aprēķins, ja darbinieks bija izņēmis neizmantotās atvaļinājuma dienas Ziemassvētku laikā?