Vai elektroniskie paraksti un zīmogi var būt nederīgi? Jā! Lai gan regulējumā par drošu elektronisko parakstu un e-zīmogu izveidi noteiktas stingras tehnoloģiskās prasības, tomēr var būt situācijas, kad elektroniskie paraksti un zīmogi ir nederīgi. Kas padara tos nederīgus, un kā derīgumu pārbaudīt? Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir jāiedziļinās to izveides procesā.

Tekstu lasa: Oskars Priede