Kā rīkoties publiskā iepirkuma pasūtītājam, ja tam zināma informācija, kas liek apšaubīt pretendenta spējas vai godprātību izpildīt paredzamās saistības? Līdz šim šādās situācijās nebija juridiskas iespējas atteikties slēgt līgumu ar konkrēto pretendentu, bet šo nepilnību paredzēts novērst - Publisko iepirkumu likumā ir sagatavoti grozījumi, kas stāsies spēkā no 2023. gada 1. janvāra.

Tekstu lasa: Oskars Priede