2023.gada 1.jūnijā stājās spēkā Komerclikuma grozījumi, nosakot, ka kasabiedrības dalībnieki dividendes varē sadalīt ne tikai ievērojot proporcionalitātes principu, bet arī neproporcionāli piederošo daļu nominālvērtību summai, ja statūtos šāda sadales kārtība ir atrunāta.

Tekstu lasa: Oskars Priede