Kopīpašnieku strīdi nekad nav bijis retums, un tie atspoguļo kopīpašuma izbeigšanas noteikumu nepilnības, ko apstiprinājusi arī tiesu prakse. Vai Civillikumā noteiktie jaunie kopīpašuma izbeigšanas veidi tos atrisinās? Aplūkosim un skaidrosim izmaiņas!

Tekstu lasa: Oskars Priede