2021. gada 12. jūlijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Šajos grozījumos iekļautas vairākas būtiskas izmaiņas, tajā skaitā attiecībā uz klientu izpētes rīku ieviešanu.

Tekstu lasa: Oskars Priede