Uzņēmēju izpratne par intelektuālā īpašuma vērtību un nepieciešamību to aizsargāt ar katru gadu pieaug. Tāpat, ņemot vērā, ka tehnoloģijas ir ikviena mūsdienu uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa, ir tikai likumsakarīgi, ka ekspektācijas un pieprasījums no uzņēmumu vadītājiem pēc programmatūras ar jaunām funkcionālajām iespējām pieaug. Līdz ar to pieaug arī interese par programmatūras aizsardzību, tās prettiesisku iegūšanu un lietošanu.

Tekstu lasa: Oskars Priede