Lasītājs vaicā: Sabiedrībai ir viens dalībnieks un ir nesadalītā peļņa par 2018., 2019. gadu. 2020. gadā uzņēmumam klāt nāk vēl viens dalībnieks, iegādājoties 30% daļu, un ir vienošanās, ka tiesības uz dividendēm viņam ir tikai no brīža, kad kļuvis par sabiedrības dalībnieku, pieņemsim, no 1. septembra.

Sabiedrība nolemj sadalīt peļņu tikai par 2020. gadu. Vai atbilstoši normatīvajiem aktiem šādi drīkst darīt? Vai arī vispirms jāsadala vecā peļņa?

Un otrs jautājums – vai drīkst pieņemt lēmumu, ka dividendēs tiek sadalīta tika peļņa, kas attiecas uz vienu dalībnieku, piemēram, tikai 30% jaunajam dalībniekam?

Tekstu lasa: Oskars Priede