Situācijā, kad cenas strauji mainās, daudziem aktuāls kļūst jautājums – ko darīt, ja noslēgto līgumu vairs nevar izpildīt? Kādus līgumus un kādos gadījumos var atcelt pārmērīga zaudējuma dēļ? Lai labāk izprastu šo jēdzienu un tā pielietošanu reālās situācijās, ielūkosimies piemēros no tiesu prakses!

Tekstu lasa: Oskars Priede