Lasītājs vaicā: Normatīvajos aktos nav aizliegts līgumu parakstīt ar atpakaļejošu datumu, galvenais – atrunāt, ar kuru datumu dokuments ir stājies spēkā. Kā uz to skatīsies tiesa, piemēram, aizdevuma līgums it kā stājas spēkā ar 1. novembri, bet elektroniski parakstīts 1. decembrī. Vai šādā gadījumā pastāv kādi pierādīšanas riski?

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa