Arbitrāža jeb šķīrējtiesvedība sen ir populārs alternatīvs civiltiesisko strīdu izšķiršanas veids visā pasaulē. Gan Amerikas Savienotajās Valstīs, gan Eiropas Savienības valstīs vairāk nekā puse visu prasību, kas izriet no komersantu savstarpējām attiecībām, tiek izskatītas šķīrējtiesās.

Tekstu lasa: Oskars Priede