Pieaugot maksājumu kavējumu tendencei komercdarbībā, aizvien biežāk tiek jautāts – kā pasargāt uzņēmumu no ļaunprātīgiem nemaksātājiem, kas labprātīgi neveic savu saistību izpildi? Ko izvēlēties strīda risināšanai – šķīrējtiesu vai kādu citu Latvijas Republikas tiesu?

Tekstu lasa: Oskars Priede