Daudzos uzņēmumos ierasta ir prakse, ka darbinieka prombūtnes laikā e-pastam tiek uzlikts automātiskais atbildētājs, lai klientus informētu par šo prombūtni un informētu arī, ar kuru kolēģi sazināties šīs prombūtnes laikā. Bet kā šādi paziņojumi izskatās no Vispārīgās datu regulas puses? Piemēram, ja darba devējs uzstāda automātisko paziņojumu, ka darbinieks ir īslaicīgā prombūtnē slimības dēļ – vai šāds paziņojums nav uzskatāms par personas datu aizsardzības pārkāpumu? Un vai prombūtnes laikā e-pastu drīkst automātiski pārsūtīt citam darbiniekam?

Tekstu lasa: Oskars Priede