Komercnoslēpuma aizsardzība komersantam ir ļoti būtiska, jo no tā ir atkarīga viņa uzņēmuma vērtība un attīstības iespējas. Savukārt komercnoslēpuma nonākšana konkurenta rīcībā dod tam saimnieciskas priekšrocības un ir pretēja godīgām saimnieciskās darbības paražām. Kas jāņem vērā, lai pasargātu uzņēmumu no komercnoslēpumu nevēlamas izpaušanas un nonākšanas konkurentu rīcībā?

Tekstu lasa: Oskars Priede