Pēdējā laikā reklāmas saturs ir viens no apspriestākajiem tematiem sabiedrībā – nav šaubu, ka attiecībā uz reklāmu un tās izplatīšanu jāievēro normatīvajā regulējumā noteiktās prasības. Piemēram, reklāma nevar solīt “mūžīgo jaunību, veselību vai nemirstību”, tā ir maldinoša reklāma. Noskaidrosim, kas īsti ir maldinoša reklāma, kādas var būt tiesiskās sekas šādas reklāmas izplatīšanai un kurš ir atbildīgs par maldinošas reklāmas satura izplatīšanu.