Tirgus nemitīgās attīstības rezultātā ikvienam komersantam savas tirgus pozīcijas stiprināšanai ir nepieciešams meklēt arvien inovatīvākus risinājumus, kas palīdzētu izcelties starp konkurentiem, piesaistīt uzmanību un sasniegt savu mērķauditoriju. Kā viens no dinamiskākajiem mārketinga instrumentiem mūsdienu uzņēmējdarbības vidē, kurā komersanti augstas konkurences apstākļos cīnās par patērētāju uzmanību un uzticību, ir preču un pakalpojumu loterijas un akciju kampaņas.

Tekstu lasa: Oskars Priede