Notikumi Ukrainā aktuālizē jautājumu, vai var izbeigt līgumu, ja tā izpilde vairs nav ekonomiski pamatota izejmateriālu sadārdzinājuma vai apgrūtinātās izejvielu pieejamības dēļ. Vai šādos apstākļos puses var prasīt pārskatīt līgumā noteikto cenu?

Tekstu lasa: Oskars Priede