Noma vai īre ir darījums, ar ko viena puse piešķir vai apsola otrai par noteiktu nomas vai īres maksu kādas lietas lietošanu. Lai arī gan īre, gan noma ir kādas lietas izmantošanas tiesību piešķiršana par maksu, tomēr atšķirības vērojamas konkrēto lietu izmantojuma veidā.

Tekstu lasa: Oskars Priede