Vai tas, ka valdes loceklis balso “pret”, ietekmē viņa turpmāko amata pildīšanas gaitu? Vai balsošana “pret” atbrīvo valdes locekli no atbildības par pieņemto lēmumu, ja uzņēmumā ir vairāki valdes locekļi?