Eiropas Savienības Tiesa 2023.gadā izskatīja virkni spriedumu, kuros gūtās atziņas par atvaļinājumu un atpūtas laiku ir vērts ņemt vērā ikvienam darba devējam. Apskatām būtiskākās atziņas.