Cilvēkam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Tātad – lai arī lielākoties darbinieki ir nodarbināti pie viena darba devēja, viņiem ir tiesības izvēlēties vienlaikus vairākas nodarbošanās un strādāt pie vairākiem darba devējiem.

Tekstu lasa: Oskars Priede