Lasītājs vaicā: Vai šobrīd ir iespēja darbinieku uz obligāto veselības pārbaudi nosūtīt elektroniski? Vai joprojām nepieciešams šos dokumentus drukāt divos eksemplāros, parakstīt ar roku un uzlikt zīmogu?