Lasītājs vaicā: Darba devējs darbiniekiem nodrošina visus nepieciešamos darba apstākļus darba veikšanai klātienē. Ja darbinieks pēc savas iniciatīvas vēlas strādāt attālināti, vai darba devējs ir tiesīgs piemērot darba algas samazinājumu par dienu, kad darbs tiek veikts attālināti? Ja tas ir iespējams, kādi dokumenti darba devējam ir jāsagatavo, lai iepazīstinātu darbinieku un piemērotu darba algas samazinājumu?

Tekstu lasa: Oskars Priede