Vai darba devējs var iestrādāt darba līgumā punktu par obligātām virsstundām un norīkot darbam citā pilsētā bez darbinieka piekrišanas?