Tik daudz ir runāts par atvaļinājumu piešķiršanu, bet šī tēma ir joprojām aktuāla uzņēmējiem, jo viedokļi un pieejas mainās, un atkal rodas virkne jautājumu – kad piešķirt, cik ilgi, kā sastādīt atvaļinājuma grafiku? Šoreiz vairāk runāsim par atvaļinājumu plānošanu, atvaļinājumu piešķiršanu, to saskaņošanu, par personāla lietvedības dokumentiem ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma kontekstā.

Tekstu lasa: Inese Sila