Saskaņā ar Komerclikumu dalībnieks ir persona, kas ierakstīta dalībnieku vai akcionāru reģistrā. Attiecīgi katram kapitāla daļu īpašniekam ir būtiski, lai viņš tiktu ierakstīts dalībnieku reģistrā. Pretējā gadījumā kapitāla daļu īpašnieks nav tiesīgs izmantot savas likumā noteiktās dalībnieka tiesības, tostarp piedalīties dalībnieku sapulcēs un balsot.

Tekstu lasa: Oskars Priede