Lai atbildētu, kā stratēģiski pareizi reģistrēt preču zīmes, vispirms skaidri jādefinē, kas tieši ir konkrētā uzņēmuma preču zīmes, kāds būs labums no reģistrācijas un kādas ir reģistrācijas iespējas.

Tekstu lasa: Oskars Priede