Katram uzņēmumam ir komerciāli nozīmīga informācija, ko tas vēlas paturēt slepenībā. Dažiem tā ir produktu veidošanas un pārdošanas stratēģija, cenu politika vai cita ar tirdzniecību saistīta informācija. Citiem tie ir algoritmi, receptes vai sarežģīta metodika, lai izveidotu inovatīvu tehnoloģiju produktus.

Tekstu lasa: Oskars Priede