Saskaroties ar situācijām, kad kāda no līguma pusēm nepilda uzdotās saistības, ir nepieciešams panākt, lai tās tiktu izpildītas, proti, – piedzīt parādu. Tomēr, kā novērots praksē, līguma slēdzēju pusēm (gan kreditoram, gan parādniekam) līdz galam nav izpratnes, ko nozīmē parāda piedziņa, kas ir pirmstiesas parāda piedziņa un kādas iespējas parādu piedziņā ir kreditoram un kādas sekas var būt parādniekam.

Tekstu lasa: Oskars Priede