Daudziem uzņēmējiem pat neienāk prātā, ka izvēlēto zīmola vārdu un citas preču zīmes patiesībā nebūtu iespējams aizsargāt. Tās vai nu nav reģistrējamas pēc būtības, vai arī ir līdzīgas citu personu jau agrāk reģistrētām preču zīmēm vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Nereģistrētas preču zīmes ir liels risks investīcijām.

Tekstu lasa: Oskars Priede