Mēs dzīvojam ātrlasītāju laikmetā, tādēļ – jo ātrāk mūsu veidoto tekstu varēs izlasīt, jo iedarbīgāks un veiksmīgāks tas būs. Lai radītu pirmo iespaidu, pietiek tikai ar dažiem vārdiem. Valoda liecina par mūsu zināšanām, analītiskajām prasmēm, izglītību, māku strādāt ar tekstu, emocionālo inteliģenci un iejūtību. Tāpēc vēstules un citi teksti ir ne tikai mūsu, bet arī organizācijas vizītkarte.

Tekstu lasa: Māra Dzelstiņa